O knihovně

Místní knihovna ve Stvolínkách pracuje již mnoho let v budově obecního úřadu a vede ji knihovnice paní Jindra Hejdová. Její knižní fond je pravidelně doplňován novými knihami a navíc je ještě rozšiřován výměnnými fondy z Městské knihovny v České Lípě. Uživatelé knihovny mohou zdarma využít počítač připojený k internetu, provoz knihovny se postupně automatizuje. Katalog knihovny je vystavený na internetu.

 

Kontakt: Místní knihovna, 471 02 Stvolínky 53  E-mail: knihovna.stvolinky@seznam.cz