Služby knihovny


Půjčování naučné literatury a beletrie pro dospělé i děti
Bezplatný přístup k internetu
Využívání výměnných souborů z Městské knihovny Česká Lípa 
Rezervace knih
Meziknihovní výpůjční služba
Příležitostné pořádání kulturních akcí
 
Kontakt: Místní knihovna, 471 02 Stvolínky 53  E-mail: knihovna.stvolinky@seznam.cz