Z nových knih
Nové knihy naší knihovnyKnihy z výměnného fondu (aktuální dovoz 31. 8. 2022)
Kontakt: Místní knihovna, 471 02 Stvolínky 53  E-mail: knihovna.stvolinky@seznam.cz