Kontakt: Místní knihovna, 471 02 Stvolínky 53  E-mail: knihovna.stvolinky@seznam.cz